Kohezijski sklad

Naziv operacije:

MFE RM INTERNATIONAL 1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec:

R.M.International d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 0,28 MW,

dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,07.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  • zmanjšati emisije CO2.

Povezava na spletno stran EU skladi:

https://www.eu-skladi.si/

Sejem Gornja Radgona 2018

Vsako leto smo prisotni na sejmu v Gornji Radgoni.

Obiščite nas in pridobili boste vse potrebne informacije za lažjo odločitev pri nakupu.

Gornja Radgona, 25.avgust – 30.avgust 2018

 

FK 8500IMG_2626IMG_2629IMG_2647 IMG_2651 IMG_2653 IMG_2699 IMG_2701

Obisk podjetja Unterreiner , Julbach 2015

V petek 3.7. 2015 smo se odzvali povabilu na obisk dolgoletnega partnerja Gerta Unterreinerja. Namen obiska je bil, da skupaj proslavimo 20 letnico skupnega sodelovanja. V petek smo si ogledali njihove nove poslovne prostore ter skladišča, zvečer pa so nam pripravili družabno srečanje s presenečenjem. V soboto dopoldan smo se skupaj odpravili še na ogled najdaljšega gradu v Evropi v bližnjem mestecu Burghausen.
V imenu celotnega kolektiva R.M.International se podjetju Unterreiner najlepše zahvaljujemo za prijeten vikend.

Unterreiner (2)R.M.International R.M.International (2)  Unterreiner (3) Unterreiner (4)